Služby

nabízíme následující účetní služby

Služby

Vedení účetnictví a daňové evidence 

Našim klientům zajišťujeme kompletní servis. Služba je poskytována účetními experty s mnohaletou praxí v oboru – více než patnáct let. Účetnictví a daňovou evidenci pro Vás zpracujeme v sídle naší společnosti, externě u Vás ve Vaší kanceláři nebo on-line.

V rámci vedení účetnictví Vám nabízíme celou škálu služeb.

Personalistika a mzdy

Zajišťujeme kompletní zpracování mzdové agendy. Měsíční přehledy mezd, výplatní pásky. Příkazy k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění). Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení. Evidenční listy důchodového zabezpečení a mzdové listy…

Zastupování před úřady

Pro své klienty zajišťujeme zastupování při komunikaci s finančním úřadem na základě plné moci, zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ, odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. 6. Zastupování před jinými úřady na základě plné moci (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady).

dále nabízíme

Vedení účetnictví – podvojné účetnictví pro obchodní i výrobní firmy

Vedení daňové evidence

Zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.)

Nastavení účetní metodiky

Zpracování účetních závěrek

Inventarizace rozvahových účtů

Účetní dohled a controling

Ekonomické poradenství

Řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání

Externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.

Externí zajištění auditu

Zastupování před úřady

Zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců

Vyúčtování cestovních náhrad

Doučování studentů účetnictví; příprava k maturitní zkoušce

Vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu

Cenotvorba výrobního procesu

Řešení problematiky intrastatu

Podávání písemností prostřednictvím datové schránky

Vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců

Poradenství pro cizince v oblasti podnikání v ČR

Řešení problematiky zasílání zboží do jiného členského státu EU

info@ucetnictvi-jastr.cz

Vedení účetnictví Praha - Účetní kancelář JASTR - vedení účetnictví, daňové evidence a další účetní služby v Praze