Účetní kancelář
JASTR

Naše kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd a personalistiky, daňových přiznání. Kancelář působí na území Prahy a blízkého okolí. Jsme pojištěni do výše jednoho miliónu korun. Věříme, že díky naší mnohaleté praxi, více než dvacet let, a osobnímu přístupu ke každému klientovi budete s námi spokojeni.

Z našich účetních služeb

 

Vedení účetnictví a daňové evidence 

Našim klientům zajišťujeme kompletní servis. Služba je poskytována účetními experty s mnohaletou praxí v oboru – více než patnáct let. Účetnictví a daňovou evidenci pro Vás zpracujeme v sídle naší společnosti, externě u Vás ve Vaší kanceláři nebo on-line.

V rámci vedení účetnictví Vám nabízíme celou škálu služeb.

Personalistika a mzdy

Zajišťujeme kompletní zpracování mzdové agendy. Měsíční přehledy mezd, výplatní pásky. Příkazy k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění). Měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení. Evidenční listy důchodového zabezpečení a mzdové listy…

Zastupování před úřady

Pro své klienty zajišťujeme zastupování při komunikaci s finančním úřadem na základě plné moci, zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ, odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. 6. Zastupování před jinými úřady na základě plné moci (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady).

Služby

dále například

 

Ekonomické poradenství

Podání daňového přiznání

Vedení skladového hospodářství

Poradenství pro cizince v oblasti podnikání v ČR

Řešení problematiky zasílání zboží do jiného členského státu EU

Doučování studentů účetnictví; příprava k maturitní zkoušce

Nabízíme tři způsoby financování našich služeb

Omlouváme se, ale přesné ceny u nás nenajdete. Tato problematika je natolik individuální a složitá, že není možné, abychom Vám sdělili konkrétní ceny. Uvědomujeme si, že každý klient je jedinečný a nelze jej bez znalosti podrobností jednoduše zařadit do určitého cenového programu. Individuální přístup při stanovování výsledné ceny je pro Vás výhodný. Neplaťte za něco, co nepotřebujete.

  • sazba za účetní položku
  • paušál
  • hodinová sazba

U mezd se obvykle stanovuje cena za jednoho zaměstnance. Vše je na dohodě s klientem a je možná i kombinace např. roztřídění a seřazení dokladů hodinovou sazbou, následné zaúčtování sazbou za položku apod. Neplaťte za vedení účetnictví více než musíte.

Sazba za účetní položku 

Účetní položkou se rozumí jeden řádek v účetním deníku, daňové evidenci.

od 20 Kč

Paušální sazba za účetnictví

Paušální měsíční sazba je odlišná pro účetnictví a daňovou evidenci. Záleží také na tom, zda jste plátce DPH.

od 1 000 Kč

Hodinová sazba za účetnictví

Hodinová sazba se počítá za každou započatou hodinu.

od 300 Kč

Financování

Mezi naše reference patří

 

Reference

info@ucetnictvi-jastr.cz

Vedení účetnictví Praha - Účetní kancelář JASTR - vedení účetnictví, daňové evidence a další účetní služby v Praze